Back

Ulf Forslund has cloned a Kay Fuzz Tone on an veroboard. Stony, hard fuzz from the 60’s! Ulf built a custom kit along with Moody Blend PCB to lighten upthe fuzz’s gate effect slightly.

“Det är sprakig och trasig, samtidigt som det ändå är en varm ton. Svårt beskriva ljud med ord. Det är väldigt speciell ton i CAY måste jag säga….Andra fuzzar jag testat är mer “bara fuzz” medan KAJ ger ifrån sig massa annat roligt och okontrollerat på ett musikaliskt, men oberäkneligt sätt. Här är schemat jag använt. http://tagboardeffects.blogspot.se/2012/05/rab-fuzz-modified-kay-fuzz-tone.html”

Builder: Ulf Forslund