Integritetspolicy

När samlar vi in information om dig​?
Vi sparar endast uppgifter om dig om du beställer någonting från den här webbutiken och du kan besöka webbplatsen anonymt. Om du beställer ber vi dig (av självklara skäl) om namn och leveransadress. Vi ber om din e-postadress eller ditt mobilnummer för att informera dig om leverans. Uppgifterna sparas i vårt kundregister. Utskriven kopia på köpkvittot sparas i arkivpärm i sju år efter köpet enligt bokföringslagen om arkivering.

Hur använder vi uppgifterna om dig?
Uppgifterna om dig används enbart för att förbättra vår kundservice och att leverera din beställning. ”Förbättrad kundservice” innebär att vi kan komma att kontakta dig om det skulle bli en fördröjning av leverans eller om det är andra avvikelser eller oklarheter. Uppgifterna kommer inte att säljas, bytas, överlåtas eller ges till något annat företag (frånsett till de som är direkt involverade i själva leveransen av det du har beställt (i allmänhet PostNord)).

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi uppdaterar webbplatsens säkerhet löpande för att upprätthålla säkerhet av din personliga informationVi erbjuder användning av en säker server. Alla kreditinformation överförs via Secure Socket Layer (SSL) teknologi som krypteras in i vår databas. Databasen nås endast av de som godkänts att ha särskilda rättigheter till våra system och de är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Efter en transaktion kommer dina uppgifter att hållas i fil i 60 dagar i syfte att fullborda 6 månaders perioden.

Använder vi cookies?
Ja, om du tillåter det! Vid besök av webbplatsen blir du tillfrågan om cookies är ok. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare. Cookies gör att webbplatser kan att känna igen din webbläsare och komma ihåg viss information (såsom varukorgsinnehåll vid senaste besök). Vi använder cookies för att förstå och spara dina inställningar för framtida besök, hålla koll på annonser och sammanställa data om trafiken till webbplatsen och webbplatsens interaktion så att vi kan erbjuda bättre sajt-erfarenheter och verktyg för framtiden.

Har vi avslöja någon information till utomstående parter?
Vi säljer inte eller överför på annat sätt din personliga information till utomstående. Detta omfattar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet eller service så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också publicera din information när vi tror är lämpligt att följa lagen, upprätthålla vår webbplats politik, eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Barns Online Privacy Protection Act Efterlevnad
Vi är i överensstämmelse med kraven i COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), samlar vi inte in någon information från någon under 13 år. Vår webbplats produkter och tjänster är riktade till personer som är minst 13 år eller äldre.

Endast integritetspolicy
Denna online integritetspolicy gäller endast information som samlas in via vår hemsida och inte information som samlas in offline.

Ditt samtycke
Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår webbplats sekretesspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy
Om vi ​​beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida.