NOS-transistorer som inte passar i de övriga underkategorierna.