Back

MKT lågpris

MKT plastfilm-kondensatorer med mått avvikande från standardmått (jämför kategori MKT). Angivet kapacitansvärde är korrekt men fysiska mått kan avvika från motsvarande kondensator i kategorin MKT. Tillverkare kan vara okänd.