Användbara verktyg och kopplingsdon till gitarrpedalbyggen.