Back

När man lyssnar på LP-skivor med svensk 70-talsprogg hör man ibland de flytande, drömmande tonerna som är karaktäristiska för Carlin Phaser. Phasern och kompressorn är de Carlin-pedaler som tillverkades i lite större serie på den tiden. Och läser man texter på skivkonvolut så är pedalerna och Nils Olof Carlin ibland omnämnd med särskilt tack! Peps Persson är en av artisterna som använder den här pedalen, tillsammans compressorn.

Carlin Phaser klon

Eftersom den här pedalen kräver en mycket speciell låda för att klona i detalj, såg vi det först som för mycket jobb att återskapa en exakt kopia. Men då nyutgivningen av kompressorn togs väl emot sökte vi efter lösningar att med rimliga medel göra en så bra klon som möjligt av Phasern också. Istället för principen där ett rör sänks ner över en glödlampa, och därmed påverkar ljusflödet till fotoceller, som i originalet, använde vi oss av lysdiod, där ljusstyrkan styrs med poten i en wah wah. Nils Olof ritade en krets som översätter resistansändringarna i en wah-pot till lagom ändring i ljusflöde i en lysdiod. Klonens fasrespons påminner mycket om den som originalet har. Vi kan med stolthet presentera Carlin Phaser klon!

Samtidigt som klonen blev till valde vi att förse den med det som kommit att bli standard i pedalvärlden sedan originalets dagar. Det handlar om att injacket sitter på höger sida, att klonen har äkta bypass och att den drivs med 9V (istället för 6V).

Pedalen används lämpligen inte exakt som en vanlig bandpassfilter-wahwah. Du hittar dess guldlägen snarare genom att långsamt föra foten fram och tillbaka och på så sätt låta den svepa över olika fas-lägen som får lyssnaren att känna som man flyttar sig runt omkring. Det är en frihet att inte vara bunden till en LFO för att styra fasförskjutningen! Signalen passerar genom åtta fasförskjutningssteg så vidden på tonvariation är stor.

Vi summerar skillnader mellan klonen och originalet igen.
1. Klonen har äkta bypass – original har det inte.
2. Klonen har ingången på höger sida – originalet har det på vänster sida.
3. Klonen har INTE en ljusindikator som visar effekt på/av – originalet har det.
4. Strömförsörjningen till klonen är med 9V adapter – original har 3 x 1,5 V batterier.
5. Klonen byggs i en standard  ”crybaby style box” – originalet byggs i en speciell låda som är lite större och som väger mer.
6. Själva ljudkretsen i klonen är identisk med originalet och, som redan har påtalats, responsen i trampet är så bra vi kunnat få det.
7. Klonens trampdel stannar i det läge man lämnar den i (som i vanliga crybaby’s) – originalets trampdel faller tillbaka i ett läge när man släpper foten.
8. Vi har till och med gjort kretskortslayouten lik originalet. Med hänsyn tagen till den nya boxens dimensioner så klart och att en lysdiod styr effekten istället för en glödlampa med tratt som sänks ned.

Vikt1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Carlin Phaser klon (Hyllan)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *