Back

När man lyssnar på LP-skivor med svensk 70-talsprogg hör man ibland de flytande, drömmande tonerna som är karaktäristiska för Carlin Phaser. Phasern och kompressorn är de Carlin-pedaler som tillverkades i lite större serie på den tiden. Och läser man texter på skivkonvolut så är pedalerna och Nils Olof Carlin ibland omnämnd med särskilt tack! Peps Persson är en av artisterna som använder den här pedalen, tillsammans compressorn.

Carlin Phaser klon

Det har inte varit helt lätt att klona Carlin Phaser och styra fasen med potentiometer. Men nu gör vi en ny version som inte använder sig av en pot. Den blir mer lik originalet.

Principen i originalkretsen är att ett rör sänks ned över en glödlampa när man flyttar pedalens rörlig del. Därmed påverkas ljusflödet till fotoceller som sitter på kretskortet. Fotocellernas är kopplade till kretsens fassteg och ljusförändringar betyder resistansförändringar som in sin tur betyder fasförkjutning.

Nils Olof ritade en extrakrets i 2013, när vi gav ut hans pedaler ånyo. Med den nya kretsen kan man styra ljusstyrkan i en LED med en 100k pot. Passande att byggas i en wah wah med standardpot-värdet. Det visade sig vara en del problem att få tag på wah-lådor som passade med tillgängliga potar. Den senste versionen kommer förbi poten helt och hållet. Vi har satt en “trätand” på det ställe där det vanligvis sitter en kuggstång. När trampan och tanden flyttas ändras ljusflödet  mellan en LDR-LED. LDR’en är kopplad till kretsen på samma sätt som poten var tidigare. Det funkar bra, bättre. Inga kuggar som hoppar. Inga svårigheter att hitta matchande kuggstångar/kugghjul. Vi kan med stolthet presentera Carlin Phaser v2!

Samtidigt som klonen blev till valde vi att förse den med det som kommit att bli standard i pedalvärlden sedan originalets dagar. Det handlar om att injacket sitter på höger sida, att klonen har äkta bypass och att den drivs med 9V (istället för 6V).

Pedalen används lämpligen inte exakt som en vanlig bandpassfilter-wahwah. Du hittar dess guldlägen snarare genom att långsamt föra foten fram och tillbaka och på så sätt låta den svepa över olika fas-lägen som får lyssnaren att känna som man flyttar sig runt omkring. Det är en frihet att inte vara bunden till en LFO för att styra fasförskjutningen! Signalen passerar genom åtta fasförskjutningssteg så vidden på tonvariation är stor.

Vi summerar skillnader mellan klonen och originalet igen.
1. Klonen har äkta bypass – original har det inte.
2. Klonen har ingången på höger sida – originalet har det på vänster sida.
3. Strömförsörjningen till klonen är med 9V adapter – original har 3 x 1,5 V batterier.
4. Klonen byggs i en standard “crybaby style box” – originalet byggs i en speciell låda som är lite större och som väger mer.
5. Själva ljudkretsen i klonen är identisk med originalet och, som redan har påtalats, responsen i trampet är så bra vi kunnat få det.
6. Klonens trampdel stannar i det läge man lämnar den i (som i vanliga crybaby’s) – originalets trampdel faller tillbaka i ett läge när man släpper foten.
7. Vi har till och med gjort kretskortslayouten lik originalet. Med hänsyn tagen till den nya boxens dimensioner så klart och att en lysdiod styr effekten istället för en glödlampa med tratt som sänks ned.

Mer info

Läs recension (Fuzz Magazine)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Carlin Phaser klon v2”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *