Back

Här har vi en kombination av Hjärt Müller Bass Drive och Moody Blend i en låda.

Den vänstra fotknappen säger: Hjärt Müller på, Hjärt Müller av. Och den effekten har tre rattar: ton, drive och volym. Den högra fotknappen aktiverar en send-funktion i pedalen, som gör det möjligt att blanda en annan pedal med clean signal (om vänster knapp är i bypass-läge) eller den inbyggda Hjärt Müller (om vänster knapp är i effektläge). En kontrollratt justerar mix mellan det som sitter i loopen och cleant/müller.

En röd lampa tänds då Müller är på och en grön tänds då blend-funktionen är på. Send retur-jacken sitter på pedalens kortsida, inte synliga i bilden.

Byggd i två exemplar.

Vikt0,5 kg