Back

0,33 uF elektrolytkondensator.

Kapacitans: 0,33 uF
Typ: Aluminium elektrolytisk
Rastermått: 1,5 mm
Max. spänning: 50 VDC
Höjd: 7 mm
Diameter: 4 mm