Back

Veroboard, eller perfboard, är ett kort bygge av godtyckliga kretsar. Veroboard rader har rader av ledande kopplingspunkter som komponenter kan lödas fast vid. Kortets håldiameter och rastermått passar flertalet av komponenter som är tillgängliga här.

Obs! Bilden visar Veroboard rader 39×19. Det här kortet är bredare, har “längre rader”!

Dimensioner (L x B): 100 x 75 mm
Rader / kolumner: 39 x 29
Tjocklek 1,5 mm
Rastermått: 2,54 mm
Håldiameter 1,02 mm