Back

Veroboard, eller perfboard, är ett kort bygge av godtyckliga kretsar. Veroboard länkar har länkar med tre ledande kopplingspunkter som komponenter kan lödas fast vid. Kortets håldiameter och rastermått passar flertalet av komponenter som är tillgängliga här.

Dimensioner (L x B): 100 x 50 mm
Rader / kolumner: 39 x 19
Tjocklek 1,5 mm
Rastermått: 2,54 mm
Håldiameter 1,02 mm